Skip to content

A.S.F.E.A.A

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

PREȘEDINTE : Petcu Cosmin Andrei

EMAIL PREȘEDINTE : petcucosmin8@yahoo.com

EMAIL ASOCIAȚIE : asfeaa.ucv@gmail.com